Projektmenedzsment az ingatlanüzemeltetés területén

A közigazgatási szféra a közeljövőben számos projekt megvalósítása előtt áll. A pályázati (TOP, KEHOP, GINOP, VEKOP) trendekben a projektmenedzsmenti feladatok ellátását az önkormányzatnak jórészt saját erőforrásra támaszkodva kell megvalósítani.

A VIIR online ingatlanüzemeltetési szoftver legfrissebb fejlesztése az Önkormányzati  ingatlanállomány fejlesztéséhez  kapcsolódó  Projektkezelő modul. Legfőbb alkotóeleme:

ADMINISZTRÁCIÓ       Online dokumentumkezelés

MUNKASZERVEZÉS     Feladatstruktúra szerkesztés

ÜTEMTERV                  GANTT diagram

KÖLTSÉGVETÉS          Finanszírozási diagram

 

Dokumentumkezelés:

Online elérhető kategorizált dokumentumtároló rendszer. A projekt egyes elemeihez kapcsolódó, dátum szerint rendszerezett információ gyűjtemény.

Feladat struktúra:

feladatstruktúraA projekttervezés egységeinek meghatározásához a feladatlebontási struktúra (Work Breakdown Structure WBS) az az eszköz, aminek segítségével eljutunk a projekt céljának megfogalmazásától a konkrét feladatok definiálásáig. A WBS egy olyan fastruktúra, amelyben az elvégzendő munkákat először fázisokra, majd munkaszakaszokra bontjuk. A legalsó szinten jelennek meg a munkacsomagok, és a mérföldkövek. A projekt egyes alkotóelemeihez időtartamot, felelős személyt és költséget tudunk hozzárendelni.

GANTT diagram:

gantt diagrammTevékenységek áttekinthető rendszerezésének ill. az időszükségletek ábrázolásának legegyszerűbb eszköze a Gantt – diagram

  • A diagram a feladatstruktúra munkacsomag és mérföldkő elemeiből alkotott időrendi terv.
  • Meghatározzuk az egyes munkacsomagok időszükségletét.
  • Meghatározzuk a folyamat befejezésének határidejét.
  • Feltárjuk az egyes munkalépések logikai összefüggéseit, megtervezzük hogy mely lépések végezhetők párhuzamosan, illetve egymást megelőzve, követve.
  • A projekt valós idejű megvalósítását tényleges naptári időszakhoz kötjük.

A diagram használata jelentős segítséget nyújt a projekt előrehaladásának követésében, első rátekintésre mutatja a projekt aktuális állapotát. Azonnal nyilvánvalóvá válik a tényleges haladás a tervezett haladáshoz viszonyítva, elősegítve a további beavatkozások tervezését.