ÉPÜLETFELMÉRÉS BIM ALAPOKON

Az ingatlangazdálkodás folyamatában egyre nagyobb szerepet kap az informatikai eszközökkel segített munka végezés. Az üzemeltetés folyamatát a pontos és dinamikusan kezelhető adatbázis, az átláthatóságot, a  3D ábrázolás, az  érthető vizualizáció biztosítja. A kettő között a BIM rendszer teremt kapcsolatot.

A BIM technológia esetében ma még nem beszélhetünk kiforrott és egységes rendszerről,  vagy szabványról. Robbanásszerű fejlődés alatt áll. Nagyon valószínű, hogy a jövő technológiája ebbe az irányba halad.

Ha az ingatlanüzemeltetésben a digitális technológia bevezetése a kérdés akkor egyszerű a válasz BIM. de tudomásul kell venni, hogy ez a döntés nem egy egyszeri folyamat. A jó döntés, a használható, ár érték arányban optimális rendszer felépítéséhez érdemes többek között az alábbi kérdéseket is végig gondolni.

CÉLMEGHATÁROZÁS BIM ALAPÚ ADATBÁZIS ÉPÍTÉSE ESETÉN

Az épületfelmérés – BIM modell alkotásánál, adatbázis építésnél legfontosabb eldönteni, hogy pontosan mely célok kiszolgálásra szeretnénk használni a felmérést, illetve hogy az egyes célok közül mi a fontossági sorrend. A célkitűzések megvalósításához a későbbiekben idő és pénzügyi ütemezés rendelhető.

MEGVALÓSULÁSI ÁLLAPOT RÖGZÍTÉSE

TERVEZÉS TÁMOGATÁS

BIM olyan eszközt ad a tervezők kezébe, amivel a munkafolyamatok jelentősen gyorsíthatók (felmérési dokumentáció), a tervezési munkához kapcsolódó minőségbiztosítási eljárások, tervellenőrzések egyszerűsíthetők.

KARBANTARTÁS MENEDZSMENT

A BIM modell az épületszerkezetek (falak, álmennyezetek, padlók, tető stb.) és az épületet kiszolgáló rendszerek (gépészet, elektromosság, fűtés-hűtés stb.) karbantartásának ütemezését támogatja BIM-modell segítségével. A BIM-modell geometriája felhasználható a karbantartás tervezéséhez (pl. festéshez szükséges felületi, területi mennyiségek kigyűjtése), illetve az egyes szerkezetek és rendszerek azonosítását és lokalizálását is támogatja (pl. lámpatestek típusa egyes helyiségekben). A BIM-modell elemei ezen kívül üzemeltetési, karbantartási információkat is tartalmazhatnak. A sikeres karbantartási programmal növelhető az épület teljesítménye, a szükséges munkamennyiség optimalizálható és a költségek csökkenthetők

ESZKÖZ MENEDZSMENT

BIM-modell bútorozási/berendezési része alkotja. A helyiséggazdálkodáshoz hasonlóan itt is szükség van egy BIM-alapú CAFM-rendszerre, amelynek segítségével a BIM-modellben megtalálható bútorok és berendezések, valamint az informatikai és egyéb használati tárgyak leltárba vehetők, helyiséghez és akár személyhez is társíthatók. Az így létrejövő, modellhez kapcsolt adatbázis segít a karbantartás és a fejlesztések ütemezésében, a beszerzések időbeli és gazdasági tervezésében, továbbá egyértelművé teszi a felelősségi köröket.

TERVDOKUMENTÁCIÓ KINYERÉSE

Az épületet ábrázoló BIM modellről alaprajzi, metszeti és homlokzati tervek készülnek. Amennyiben a modellen változás következik be, megfelelően előkészített sablonfájl és szoftverhasználat mellett minden egyes rajz automatikusan frissül az összes olyan tervlapon, amit a változás érint.

ÉPÜLETRENDSZEREK ANALÍZISE

Ezzel az eljárással az épület üzemeltetési az épület energiafogyasztását és az épületgépészeti rendszerekben elhelyezett mérőeszközök által gyűjtött információk lehetővé teszik az épület értékelését, illetve az épületgépészeti rendszerek további optimalizálását.

HELYISÉGGAZDÁLKODÁS

A BIM-alapú helyiséggazdálkodás az épület minden helyiségét kitöltő modellelemeknek a geometriája és információtartalma biztosítja az gazdálkodó/üzemeltető számára a helyiségek tulajdonságainak vizsgálatát, csoportosítását. A tulajdonságok a modell elkészülte után legyűjthetők és önállóan is felhasználhatók adatbázis építésére

KATASZRÓFA MENEDZSMENT

Ezzel az eljárással vészhelyzet esetén a mentésben részt vevők számára (katasztrófavédelem, rendőrség) aktuális információ biztosítható az építményről. Az információ alapjául BIM- modell szolgál, a módszer segítségével csökkenthető a reakcióidő, a beavatkozások pontosabban tervezhetők, életmentés szükségessége esetén pedig egyszerűen és gyorsan kiválasztható a legkisebb kockázattal járó megközelítési útvonal.

FOKOZATOSSÁG ELVE – FELMÉRÉSI SZINTEK

A felmérésen alapuló ingatlan adatbázis kialakításánál a nagy léptékű felmérési rendszerből érdemes haladni az egyre kisebb egységek és az egyre nagyobb részletezettségű feldolgozás felé. A feldolgozás során célszerű egy munka fázisban azonos feldolgozottsági szinten kidolgozni az épületállományt. Az egyes részletezettségi szintet (3d ábrázolás és az adattartalom) egy-egy pilóta projekt egységen érdemes megvizsgálni, majd annak a tapasztalatai mentén végig vezetni a teljes ingatlanállományon.

INGATLANBÁZIS SZINT

 • Ingatlan (építmény fajtaként kategorizálva)
 • épület
 • út
 • közmű
 • zöldfelület

Érdemes célként meghatározni mely ingatlan típusokat tartalmazza a nyilvántartás. egységenként, 3D geometriailag helyes bruttó térfogattal, pozicionálva.

Metaadatok feltöltése: pl tulajdonos, csatolható adatbázissal, térképmásolat, tulajdoni lap, adásvételi, üzemeltetési szerződés

 ÉPÜLETRÉSZEK ADATBÁZIS SZINT

 • Ez a szint egymással párhuzamosan feldolgozható adatbázis szintet tartalmaz.
 • Szakági részeket tartalmaz.
 • Pl épületgépészet, villamosság, gyengeáram, berendezés….
 • A geometriai ábrázolás szint és információtartalom pontosan meghatározandó. Pl fűtőtest befoglaló mérettel és pozícióval, ugyanakkor teljesítményre, karbantartásra szolgáló adatbázissal feltöltve

INGATLANEGYSÉG (ÉPÜLET) SZINT

 • az épület épületszerkezeti adatbázisának feldolgozása
 • Tartószerkezet jellemzően falak, födémek, tetők, alapozás, nyílászárók helyiségek 3D helyes megjelenítéssel, pozicionálva.
 • metaadatokkal feltöltve megállapodás alapján kidolgozott részletességgel
 • pl mindent meglévő szerkezetként ábrázolva, vagy mindent tervekből, vagy helyszíni feltárások alapján meghatározott építőanyag megnevezéssel.
 • automatizált listák kialakítása (pl helyiséglista)