KEOP – KEHOP energetikai célú pályázatok

Az ingatlanüzemeltetési szférában jól ismert fogalom KEOP a jövőben majd KEHOP néven futó energetikai megtakarítási célú pályázat, az elmúlt években sok-sok épület megújulásához járult hozzá. Aki részt vett ilyen pályázatban tudja hogy a gyorsaság és a pontosság nagyon fontos képesség. A VIIR ingatlanüzemeltetési szoftver ezen a területen számos megoldást kínál.

Kataszteri nyilvántartás

A nagyobb, több ingatlannal rendelkező szervezetek számára az energetikai célú felújítási pályázatok első lépése a meglévő ingatlanállomány listázása, egyszerű mutatóinak összegyűjtése. Ez a kataszteri rendszer az VIIR program ingatlantár moduljának felel meg. Az épületek legfontosabb mutatói adhatóak meg itt, összhangban a KEOP pályázatrendszer igényelte adatszolgáltatással.

Tervek

A pályázatok során a második lépés a meglévő állapot műszaki dokumentálása. Erre a lehetőséget a VIIR szoftver tervtár modulban rögzített tervek biztosítják. Ha a meglévő tervek még nem állnak rendelkezésre akkor a szoftver ezen felülete alkalmas arra hogy a pályázatkészítéshez készülő felmérések rendezett formában bármikor újrafelhasználható módon a felhasználás jellegének megfelelően pdf – betekinthető, DWG, PLA szerkeszthető formátumban kerüljenek eltárolásra.

Energetikai audit

Az energia fogyasztás mindig is az épületek egyik legfontosabb minőségi jellemzője lesz. Ennek meghatározása a pályázatokhoz elkészítendő harmadik munkarész. Az audit elkészítéséhez szükséges geometria méretek a tervtár tervlapjaiból, az egyes szerkezetek jellemzői a műszaki állapot menüpontból olvashatóak ki. Természetesen az adatbázis akkor használható pontosan, ha a feldolgozott adatok minősége szakszerű. Az elkészült energetikai auditot az épület alapdokumentum -ai közt célszerű rögzíteni.

Számlák

Az energetikai audit része az energiafogyasztási számlák három évre történő visszakeresése, dokumentálása a fogyasztási adatok számszerű kimutatása. A VIIR szoftver gazdálkodási adatbázis menüpontjában néhány kattintással elérhetőek a feltöltött energiafogyasztási számlák képei, összesíthetőek a számszerű fogyasztási adatok. Egyszerűen kalkulálhatóak a megtérülési mutatók.

Kiviteli tervek

A KEOP pályázat része hogy a tervezett energetikai felújításokról részletes tervek készüljenek. Az elkészült tervek tervdokumentációjának digitális eltárolása a tervtár modulban van lehetőség. A tervdokumentáció szakágankénti bontásban tervlaponként rögzíthető. A feltöltött tervdokumentáció az ajánlatadás, a kivitelezési munkálatok, a műszaki ellenőrzés, az átadás-átvételi eljárás során elérhető, tetszőlegesen megosztható.

Ellenőrzés

Az elkészült felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan 3-5 évig auditálási feladatok kapcsolódnak. A VIIR szoftver idővonal modulján beállíthatóak az adatszolgáltatási kötelezettségek időpontjai, a rendszer automatikusan figyelmezteti a beállított felhasználót a közeledő határidőről. Az audithoz csatolandó fogyasztási adatok és számlaképek a gazdálkodási adatbázis menüpontból könnyedén elérhetőek.

Összegezve elmondható, hogy a VIIR szoftver szakszerű használata az energetika célú pályázatok során annak teljes időtartalma alatt hatékonyan használható ügyviteli megoldás.

Idő és Erőforrás megtakarítás, Hatékony feladatkezelés = minőségbiztosítás és költségmegtakarítás