ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tv.) 11/A. §-a 2017. január 1-től a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet számára több új energiahatékonysági kötelezettséget ír elő.

paragrafus

Kivonat a 2015. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tv.) 11/A. § törvényből

/forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal/

 

Fentiek alapján új energiahatékonysági kötelezettség, hogy a közintézményi épületek üzemeltetői ötévente – első alkalommal 2017. március 31-ig – energiamegtakarítási intézkedési tervet, majd annak teljesüléséről jelentést kötelesek készíteni és megküldeni a Hálózat területileg illetékes irodája számára.

 

Feladatok:

INTÉZKEDÉSI TERV ötévente a Hivatal által elkészített és az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett minta szerinti energiamegtakarítási intézkedési tervet készít, amit a készítés évében március 31-ig köteles megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé
ÉVES JELENTÉS végrehajtja az energiamegtakarítási intézkedési tervet, a teljesítésről évente jelentést készít, amit a tárgyévet követő év március 31-ig megküld a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé;
ENERGIAFOGYASZTÁSI ADATOK a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint bejelenti az épületre vonatkozó energiafogyasztási adatokat
SZEMLÉLETFORMÁLÁS gondoskodik az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján az épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról és a b) pont szerinti éves jelentésben erről beszámol;
EGYÜTTMŰKÖDÉS a Nemzeti Energetikusi Hálózattal az a)-d) pontban meghatározott feladatok ellátása során
ADATSZOLGÁLTATÁS feltölti az épületre vonatkozó, a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerben nyilvántartott energetikai adatokat az online felületen elérhető Nemzeti Épületenergetikai Rendszerbe és együttműködik a Nemzeti Épületenergetikai Rendszer kezelésével megbízott szervezettel, amely szervezet korlátlan hozzáférést biztosít a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerhez az energiapolitikáért felelős miniszter számára, az energiapolitikáért felelős miniszter e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott feladatai ellátása céljából.

 

Az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez használható minta dokumentum, valamint az épületek használóinak energiahatékonysági szemléletformálásához alkalmazható módszertan a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által üzemeltetett honlapon került közzétételre (www.enhat.mekh.hu).